Etusivu > Ajankohtaista > Työryhmät pitävät Isännöintiliiton kädet savessa

Työryhmät pitävät Isännöintiliiton kädet savessa

Vuoden 2016 alussa aloitettu työryhmätyöskentely on auttanut Isännöintiliittoa kehittämään toimintaansa jäsenten näkökulmasta. Hyvien kokemusten kannustamana työryhmätyötä jatketaan myös tulevana vuonna.

Vuonna 2016 Isännöintiliitolla on ollut neljä työryhmää, joissa on vaikuttanut yhteensä lähes 40 jäsentä eri tyyppisistä isännöintiyrityksistä eri puolilta maata. Jäsenet tuovat työryhmissä esiin asioita, jotka ovat isännöinnin kentällä tärkeitä. Työryhmät auttavat Isännöintiliittoa toteuttamaan visiota alan tulevaisuudesta: asiakaskokemus korostuu, palvelut erikoistuvat, digitaalisuus voimistuu, ja alan osaaminen uudistuu.

Koulutustyöryhmässä on vaikutettu siihen, että isännöintialan koulutus vastaisi entistä paremmin isännöintiliikentoiminnan tarpeita. Työryhmä on muun muassa ideoinut Isännöintiliiton koulutusten aiheita sekä pohtinut alan tutkintorakenteita ja koulutusten tuottamaa osaamista.

Vaikuttamistyöryhmässä on pohdittu eri säädösten vaikutusta isännöintiin sekä pohjustettu Isännöintiliiton kannanottoja lainsäädäntöön ja viranomaisilta tuleviin määräyksiin. Vuoden aiheina ovat olleet muun muassa asbestilaki, tupakkalaki ja sähköinen asunto-osakerekisteri ASREK.

Kehitystyöryhmä on etsinyt ratkaisuja isännöintityön ja liiketoiminnan haasteisiin, kuten isännöinnin sopimuskulttuurin parantamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen.

Viestinnän vaikuttavuus -ryhmä on pohtinut, millaisin viestein Isännöintiliitto pystyy päivittämään isännöintiin liittyviä mielikuvia. Ryhmässä on pohdittu muun muassa isännöinnin asukasviestinnän tarpeita ja aiheita, joissa isännöinti näkyy mediassa.

Vuoden 2017 työryhmähaku auki 30.11. asti

Vuodelle 2017 Isännöintiliiton hallitus on perustanut kuusi työryhmää. Isännöintiliiton jäsenyritykset voivat hakea ryhmiin marraskuun loppuun asti. Hakuohjeet on lähetetty sähköpostilla jäsenyritysten yhteyshenkilöille ja löytyvät myös yritysjäsensivuilta. Samasta yrityksestä voi toimia työryhmissä useampikin henkilö.

Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa eli hyvien palveluiden tuottamisessa, jäsenyritysten toimintaympäristöön vaikuttamisessa, toiminnan kehittämisessä ja toimintaresurssien kasvattamisessa. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Kunkin työryhmän puheenjohtajaksi valitaan Isännöintiliiton hallituksen jäsen, ja ryhmät raportoivat hallitukselle. Jokaisella ryhmällä on myös Isännöintiliiton henkilökunnasta nimetty organisaattori, joka huolehtii työskentelystä toimitusjohtajan antaman budjetin mukaisesti.

Lisätietoja:

Tero Heikkilä, toimitusjohtaja, Isännöintiliitto p. 0400 160 342, tero.heikkila@isannointiliitto.fi.

Julkaistu: 16.11.2016 12:16