Etusivu > Ajankohtaista > KHO: tuloutetut rahoitusvastikkeet eivät kartuta hankintamenoa

KHO: Tuloutetut rahoitusvastikkeet eivät kartuta huoneiston hankintamenoa

Korkein hallinto-oikeus päätti, että asunto-osakeyhtiön tulouttamat rahoitusvastikkeet eivät ole osakkeenomistajan lisäsijoituksia yhtiöön eivätkä siten kartuta asunnon hankintamenoa.

Tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa. Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta koituneiden menojen yhteismäärä.

A oli omistusaikanaan maksanut osakkeisiin kohdistunutta yhtiölainaosuutta rahoitusvastikkeina. A ei ollut vähentänyt rahoitusvastikkeita vuokratuloista, eikä vuokratuloa pääsääntöisesti edes ollut, koska asunto oli ollut A:n tyttären käytössä. Asunto-osakeyhtiö oli kirjanpidossaan tulouttanut sille suoritetut rahoitusvastikkeet.

Oikeudessa käsiteltiin sitä, ovatko A:n omistusaikanaan suorittamat rahoitusvastikkeet siltä osin kuin vastikkeilla on lyhennetty osakkeisiin kohdistunutta yhtiölainaosuutta osa luovutusvoiton verotuksessa huomioon otettavaa osakkeiden hankintamenoa.

Luonnollisen henkilön tuloverotuksessa hänen omistamiensa osakkeiden hankintamenoon luetaan muun muassa lisäsijoitukset, jotka hän on tehnyt yhtiöön osakkeiden hankinnan jälkeen. Tällaiselle lisäsijoitukselle on tunnusomaista, että se kirjataan suorituksen saaneen asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa pääomatilille.

Asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa tulouttamia rahoitusvastikkeita on sen sijaan pidettävä muina suorituksina kuin osakkeenomistajan tekeminä, osakkeiden hankintamenoon lisättävinä lisäsijoituksina. Tästä pääsäännöstä on voitu poiketa tilanteissa, joissa luovutuksen yhteydessä osakkeenomistaja on maksanut jäljellä olevan yhtiölainaosuuden kertasuorituksena.

Tässä tapauksessa A oli kuitenkin maksanut luovutettuihin osakkeisiin liittyen rahoitusvastiketta kuukausittain osana yhtiövastikettaan. Rahoitusvastikkeet oli käsitelty asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa tulosvaikutteisina erinä. Tämän vuoksi A:n maksamia rahoitusvastikkeita ei ole tullut lukea luovutettujen asunto-osakkeiden hankintamenoon, kun A:lle kertyneen luovutusvoiton määrä on vahvistettu.

KHO:2016:169

Julkaistu: 16.11.2016 14:11