Etusivu > Ajankohtaista > Isännöintiliitto aloitti isoja uudistuksia vuonna 2016

Isännöintiliitto aloitti isoja uudistuksia vuonna 2016

Entistä tiiviimpi yhteistyö jäsenten kanssa tuotti uusia palveluita ja aloitti uudistuksia.

Isännöintiliiton vuotta 2016 leimasivat voimakkaat panostukset jäsenpalvelujen kehittämiseen. Vuoden aikana julkistettiin uusi Auktorisoitu isännöitsijä -järjestelmä ja järjestettiin ennätysmäärä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia.

Verkkopalvelujen uudistaminen pääsi täyteen vauhtiin. Loppuvuodesta lanseerattiin uusi Asumisen tietopankki, joka päivittää taloyhtiösivuille automaattisesti Isännöintiliiton tuottamaa sisältöä. Jo yli 5 600 taloyhtiötä hyödyntää Isännöintiliiton sähköistä asukasviestintää.

Myös Kotitalo-lehti niitti näkyvyyttä etenkin verkossa, jossa kävijämäärä ylitti 125 000 ja kasvoi 70 prosenttia edellisvuodesta.

Yhteistyöllä parannetaan toimintaympäristöä

Isännöintiliitto on yksi päävaikuttajista muun muassa sähköistä asunto-osakerekisteriä (Asrek) valmistelevassa työryhmässä. Syksyllä valmistui yhdessä oikeusministeriön, Kiinteistöliiton ja Asunto-osakeyhtiöiden hallitusammattilaiset AKHAn kanssa suositus taloyhtiön hyvästä hallintotavasta, joka painottaa taloyhtiöstrategian tärkeyttä.

Erinomaisten tulosten taustalla on entistä tiiviimpi yhteistyö jäsenten kanssa muun muassa työryhmissä, jotka auttavat Isännöintiliittoa viemään alaa eteenpäin. Työryhmissä kehitettiin muun muassa isännöintialan koulutusta, ohjelmistoja, tuotteistus- ja sopimuskäytäntöjä sekä parempaa asukasviestintää isännöintiyrityksille.

Tammikuussa 2017 mitattu Isännöintiliiton jäsentyytyväisyys on parempi kuin koskaan.

"Tavoitteena parempi liiketoiminta"

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä esitteli menneen vuoden toimintakertomusta liittokokouksessa 16.2.2017 ja ohjasi samalla katsetta tulevaisuuteen.

- Yhteisenä tahtotilanamme pitää olla parempi liiketoiminta. Raha tuo lisää aikaa kehittämiselle, mikä lisää työhyvinvointia. Ja kun ihmiset voivat hyvin, he jaksavat tehdä kehitystyötä niin asiakkaan kuin yrityksensä hyväksi.

Yksi tärkeä kehitysaskel isännöinnille on tarjota taloyhtiöihin asumisen kehittämistä. Hallitusten huomio pitäisi kiinnittää entistä enemmän osakkaiden tarpeisiin, sillä liian moni hallitus johtaa taloyhtiötään arvailujen varassa. Isännöintiliiton tuoreen selvityksen mukaan vain 39 % asunto-osakeyhtiöosakkaista kokee, että hallitus tuntee hyvin asukkaiden näkemyksiä ja odotuksia.

- Haastan jokaisen isännöitsijän ottamaan käyttöön säännölliset asukaskyselyt. Hallituksillakin on oikeus saada tietoa työnsä tueksi, Heikkilä sanoo.

Katsele Isännöintiliiton vuosiraporttia 2016 jäsensivuilla

Julkaistu: 15.2.2017 14:47